AVG File Shredder – vad är det?

File Shredder (Dokumentförstöraren) är en funktion i AVG TuneUp som ger dig möjligheten att radera en fil på ett enkelt och säkert sätt som gör att filen försvinner permanent. Filer som har raderats med File Shredder kan inte återställas igen, inte ens med avancerade system- och diskverktyg.

OBS! Det går inte att radera låsta filer, tillslutna USB-enheter eller diskar permanent.

File Shredder raderar innehållet i papperskorgen permanent

 1. Högerklicka på ikonen Papperskorgen på skrivbordet.
 2. Klicka på AVG Shredder.
 3. Välj vilken metod du vill använda för att radera filen med.
 4. Ha kvar markören vid Delete allocated free space för att samtidigt rensa bort onödigt tomrum.
 5. Bekräfta sedan den permanenta raderingen genom att klicka på Yes.

File Shredder raderar en enskild fil eller mapp permanent

 1. Högerklicka på filen eller mappen du vill radera permanent.
 2. Klicka på Permanently shred with AVG.
 3. Välj vilken metod du vill använda för att radera filen med.
 4. Ha kvar markören vid Delete allocated free space för att samtidigt rensa bort onödigt tomrum.
 5. Bekräfta sedan den permanenta raderingen genom att klicka på Yes.

Förklaring av de olika metoderna du kan radera filen med

 • Fast delete: Filen skrivs över med en och samma bokstav. Det snabbaste och enklaste alternativet.
 • DOD 5220.22: Filerna skrivs över med speciella datamönster flera gånger om. Det ursprungliga innehållet förstörs så effektivt att inte ens avancerade och kostsamma undersökningar av den magnetiska strukturen på hårddisken utförda i speciella labb skulle kunna ta fram den raderade informationen igen.
 • Gutmann: De raderade filerna skrivs över 35 gånger med slumpmässiga värden i ett speciellt mönster och tas sedan bort. Denna metod anses vara det absolut säkraste sättet att radera en fil permanent. Men också den metod som tar längst tid.