AVG TuneUp – alla funktioner

Om du klickar på All functions får du en översikt över alla funktioner i programmet.
Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av samtliga.

allfunctions

Installed Programs

Disable background programs (Inaktivera program)
Gör att du kan stänga av program som du inte använder, men inte vill avinstallera.

Disable Startup Programs (Inaktivera Startprogram)
Gör att du kan stänga av program som startas automatiskt i bakgrunden när systemet startar upp, för att få din dator att starta snabbare.

Uninstall unused programs (Avinstallera program)
Visar alla program som finns installerade på datorn och ger dig möjlighet att avinstallera dem.

Hard Disks

Defragment disk (Defragmentering)
Ordnar block av data på hårddisken, vilket ger mer diskutrymme och snabbare laddningstider för dokument och program.

Check disk for errors (Letar efter fel på disken)
Kontrollerar filsystemets struktur för fel och fixar dem för att förhindra förlust av data.

Securely delete files (Säker borttagning av filer)
Ger dig tre alternativ för att radera dina filer eller mappar så att de inte kan återställas igen.

Restore deleted files (Återställa raderade filer)
Söker efter raderade filer i hårddisken och anslutna enheter för att återställa dem.

Remove duplicate files (Tar bort dubbletter av filer) Söker igenom din dator och låter dig radera filer som är identiska, hittar även de med olika filnamn.

Find large files and folders (Hitta och ta bort stora mängder data)
Hittar och låter dig ta bort stora mängder data på lagringsmedia för att skapa mer diskutrymme.

Usage data

Clean up system cache & logs (Rensar din dator och få mer diskutrymme)
Söker efter gamla säkerhetskopior, onödiga filer och onödiga Windows-funktioner som kan med säkerhet tas bort från hårddisken utan någon negativ inverkan på ditt system. Frigör diskutrymme och gör datorn snabbare. Rensar även iTunes® och bland appar från Windows 8 Store.

Clean up browser data (Rensar din webbläsare) Rensar dina webbläsare för att frigöra diskutrymme och förebygga eventuella stopp och krascher.

Remove broken shortcuts (Ta bort trasiga genvägar)
Söker ditt system för genvägar och referenser som inte längre är giltiga och tar bort dem.

Registry

Defragment registry (Defragmentering)
Strukturerar om registret i ditt Windows-system för att skapa ett mer stabilt system.

Fix registry (Rengör registret)
Söker efter felaktiga poster i registret för att reparera eller tar bort dem, för att skapa ett mer stabilt system.

Edit registry (Redigera registret)
AVG Registry Editor ger dig möjlighet att snabbt och enkelt söka efter värden i registret som du kan göra ändringar på själv. OBS! Denna funktion bör endast användas av erfarna användare.

Computer

Turn on Economy Mode (Aktivera ekonomiläge)
Minskar strömförbrukningen i datorn.

Standard Mode (Aktivera standardläge)
Nu kan du använda alla inställningar i AVG PC TuneUp.

Turn on Turbo Mode (Aktivera Turbo Mode)
Säng tillfälligt av onödiga bakgrundsprogram och processer för att ge din dator ökad prestanda.

Start Maintenance (Kontrollverktyg för att optimera datorn)
Kontrollerar ditt system för optimeringsalternativ och välj om du vill utför dem direkt.

Configure Automatic maintenance (Ställ in automatiskt underhåll)
Här kan du ange underhållsåtgärder som ska köras automatiskt med jämna intervall.

Show system information (Visa systeminformation)
Visar dig viktig information om din dators hårdvara och mjukvara och dess prestanda.

Recommendations

Show speed-up recommendations (Öka prestanda)
Visar rekommendationer för att öka systemets prestanda genom att göra ändringar för datorns hård-och mjukvara, Internetinställningar och visuella effekter.

Fix PC Health problems (Lösa problem)
Visar befintliga problem som har en negativ inverkan på systemets hälsa och ger förslag på lösningar.

Optimize system startup & shutdown (Optimera systemets start och avstängning)
Kontrollerar din dator och ger rekommendationer till hur du kan få datorn att starta eller stängas av snabbare.

Windows

Fix common problems (Åtgärda vanliga problem)
Visar en lista med vanliga Windows-problem och låter dig åtgärda dem.

Modify Windows settings (Ändra Windows-inställningarna)
Här kan du ändra visuella effekter, webbläsarinställningar, skrivbordet, inloggningsalternativ mm.

Change Windows appearance (Ändra Windows-utseende)
Gör att du kan ändra Windows användargränssnitt till dina personliga önskemål och krav.

Show programs using CPU (Visa och stäng processer som körs)
Gör att du kan visa dina aktiva processer och öppna filer och avsluta eller stänga dem vid problem.

Mobile Devices

Clean up iPhone, iPad or iPod touch (Ångra ändringar)
Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till datorn och få hjälp med att rensa bort temporära filer, cache, avbrutna nedladdningar, systemloggar mm.

AVG PC TuneUp

Open Resque Center (Ångra ändringar)
Gör att du kan ångra ändringar som gjorts med AVG PC TuneUp eller återgå till en av dina Windows återställningspunkter.

Show Optimization Report (Visa rapport över optimering)
Rapporten visar vad AVG PC TuneUp har optimerat på dator hittills.

Settings (Inställningar)
Inställningsalternativ för AVG PC TuneUp. Tillämpa inställningar för underhåll, konfigurera Live Optimization, Turbo Mode och uppdatering av AVG PC TuneUp.

Configure Live Optimization (Konfigurera Live Optimization)
Aktivera två åtgärder för att öka datorns svarsfrekvens och hur snabbt datorn startar.