Skapa säkerhetskopia på en Mac

  1. Anslut en extern hårddisk till datorn.
  2. Är det första gången den externa hårddisken ansluts till datorn öppnas ett fönster från Time Machine där du väljer alternativet Använd som hårddisk för säkerhetskopiering.
  3. Därefter öppnas Time Machine-inställningarna med den här enheten vald som säkerhetskopieringsmål.
    Mer än så behöver du inte göra för att automatiskt säkerhetskopiera Mac-datorn.

Du kan även välja att börja köra Time Machine till en ansluten hårddisk genom att aktivera det under Systeminställningar > Time Machine.

Tips! Det är bäst att ställa in Time Machine på kvällen så att den första säkerhetskopieringen görs under natten, eftersom det tar en stund beroende på OS X-volymens storlek. Avbryt inte den första säkerhetskopieringen. Det går att fortsätta att använda Mac-datorn även under säkerhetskopieringen. När den första säkerhetskopieringen är klar sker efterföljande säkerhetskopieringar med Time Machine varje timme och endast med filer som har ändrats på Mac-datorn sedan den senaste säkerhetskopieringen (förutsatt att säkerhetskopieringsenheten är ansluten).

Säkerhetskopiera manuellt

Det går att initiera en Time Machine säkerhetskopiering manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu på menyn i Time Machine även om inställningen för Time Machine är inställd på av.