VPN-server i Windows XP kan bli blockerad av AVG Firewall

På grund av fel i en av Microsoft Windows drivrutiner (raspptp.sys) kan kommunikationen med VPN-servern blockeras av AVG Firewall. Denna situation kan uppstå om du har en VPN-server med Windows XP och Service Pack 3, där även AVG Firewall är installerat. När en annan dator försöker kontakta VPN-servern kommer anslutningen blockeras.

För närvarande är den enda lösningen att stänga av AVG Firewall eller att vänta på en uppdatering från Microsoft som kan lösa problemet. De nya versionerna av Windows Vista och Windows 7 påverkas däremot inte!