AVG Rescue

OBS! AVG Rescue kräver datorvana då arbetet görs via kommandoprompt.
Se till att alltid göra backup innan du börjar

AVG Rescue är ett omfattande verktyg som kan reparera systemkraschar samt återställa system till ett skick där de kan arbeta med full kapacitet igen, tack vare att djupt rotade infektioner har tagits bort och systemfiler har repareras. Den innehåller de verktyg som experterna har använt i flera år – helt gratis!

Om du/någon du känner har drabbats av skadlig kod/infektion som antivirusprogrammet inte lyckats stoppa, kan du få din dator tillbaka till ett funktionsdugligt skick igen med hjälp av AVG Rescue.
Det finns nedladdningsbara filer som du endera kan bränna till en CD-skiva eller installera på en USB-sticka redan nu. Så är du redo ifall det oväntade trots allt skulle drabba dig.

Hämta filen till AVG Rescue

Gå till sidan Hjälpverktyg för att hämta AVG Rescue.

 Installation till CD/DVD

  1. Ladda ner filen Rescue CD (for CD creation.
  2. Kör igång filen för att bränna ner AVG Rescue på en CD.
    AVG Rescue CD/DVD behöver ca 200 MB ledigt utrymme.

TIPS! Se en instruktionsvideo om hur du skapar en AVG Rescue CD på engelska.

 Installation till USB

  1. Ladda ner Rescue CD (for USB stick)
  2. Packa upp .zip filen och spara på en lämplig plats.
  3. Kör filen setup.exe och följ guiden för att sedan kunna starta upp från USB-stickan.
    För installationen krävs ca 250 MB ledigt utrymme på USB-stickan.

Använd AVG Rescue

Starta AVG Rescue CD

När du har en CD eller USB-skiva, sätt den in i datorn där du vill köra AVG Rescue CD-skivan. Om datorn inte är inställd för att först kontrollera och starta från CD eller USB-enhet, ställ in den i datorns BIOS. Därefter starta om datorn. AVG Rescue CD-startskärmen visas:
Tryck på F1 om du vill ställa in startalternativ, annars vänta 10 sekunder eller tryck på Enter-tangenten.
Systemet startar upp. Den kommer automatiskt att montera (ansluta) hårddiskarna på datorn och även ställa in nätverksanslutningen.
När du blir frågad rekommenderar vi att du bekräftar starten på automatisk uppdatering.
När systemet är laddat kommer du att presenteras med ett enkelt användargränssnitt. Från det här gränssnittet kan du nå grundläggande funktioner.

Starta en skanning

I användargränssnittet kan du starta AVG-skanningen:
Använd piltangenterna och Enter-tangenten för att markera alternativet Scan.
Ange om du vill skanna hela disken eller bara en viss katalog.
Kontrollera alternativ för skanningen. Det är vanligtvis inte nödvändigt att ändra dem och du kan fortsätta genom att trycka på Enter-tangenten.
Bekräfta start av skanningen.
Skanningen kör nu på de valda filerna. Ingen åtgärd utförs automatiskt. Efter testet visas resultatmenyn. Därifrån kan du visa rapporten och även välja åtgärd för upptäckta filer:

Om du väljer Omskapa alla eller Ta bort alla kommer du att byta namn på alla de upptäckta filerna (lägga till ett suffix till deras namn) eller ta bort dem från datorn. Observera att om du tar bort viktiga systemfiler kanske datorn inte fungerar korrekt.
Genom att välja Individuell kan du bestämma åtgärden för varje fil.
Alternativet Välj tillåter dig att utföra åtgärder på valda grupper av filer.
Andra alternativ
Du kan också använda andra verktyg på AVG Rescue CD. De finns under alternativet Verktyg i menyn. Normal Linux Shell är också tillgängligt. Den kan nås i en annan konsol (tryck ALT och F2, F3, …) eller genom att sluta användargränssnittet AVG Rescue CD (Exit-kommandot). Det finns inget lösenord för superanvändare (root).

När du är klar med att arbeta med AVG Rescue CD, använd kommandot Shutdown eller Reboot i menyn för att starta om eller stänga av datorn.

Välj sedan att skanna din dator. Ta gärna hjälp av manualen som du kan ladda ner här.

TIPS! Se en instruktionsvideo om hur du kan ta bort en infektion med hjälp av AVG Rescue CD på engelska här.