Hantera varningar i ett testresultat

I AVGs testresultat finns det varningar för filer med möjliga farliga innehåll. Filer vilka kan infektera eller utgöra ett hot mot datorn. Typiska exempel på en sådan fil är dolda filer, dokument med makron, cookies, misstänksamma registernycklar, lösenordsskyddade dokument eller arkiv. Varningen hänvisar till en fil som inte kan skannas (lösenordsskyddat arkiv), eller möjliga misstänkta filer (dolda filer, cookies etc.). Dessa filer utgör dock inga direkta hot mot din dator eller säkerhet. Men informationen i filerna kan vara användbara om något adware eller spyware skulle upptäckas i din dator. Om du bara finner varningar i testresultatet behöver du inte göra något.

  • Dolda filer: De dolda filerna som är standard i Windows visas inte. Några virus eller andra hot kan försöka undvika att upptäckas genom att lagra sina filer med just dessa egenskaper. Om din AVG rapporterar en dold fil som du misstänker vara skadlig kan du flytta den till din AVG Virus Vault och skicka den till oss för analys.
  • Cookies: Cookies är vanliga textfiler som används av webbplatser för att spara användarspecifik information, som senare används vid återkommande besök så att sidan anpassas för den specifike besökaren. Så som layout, redan ifyllda användarnamn etc.
  • Misstänksamma registernycklar: Vissa malware (sabotageprogram) lagrar sin information i Windowsregistret för att kontrollera vad som visas vid uppstart av datorn.

Välj själv vilka varningsmeddelanden du vill se från AVG

Du kan ändra inställningarna i AVG så att endast de varningar som du är intresserad av visas.

  1. Öppna AVG
  2. Klicka på Menu > Settings
  3. Klicka på Popup och välj hur länge om alls du vill att respektive varning ska synas.

Här kan du också stänga av reklam-popup om andra produkter från AVG.