Misstanke om infektion i datorn

  1. Börja med att uppdatera din dator, både AVG och Windows samt övrig programs drivrutiner.
  2. Klicka på KÖR SMARTSKANNING
  3. Har AVG hittat något? Kör  skanningen igen och starta sedan om din dator.
  4. Misstänker du fortfarande att det finns en infektion i din dator, kan du köra ett diagnosverktyg på din dator som heter GMER.
    Detta samlar ihop information om pågående processer i din dator som AVGs tekniska avdelning sedan kan analysera och avgöra om det finns något att oroa sig för eller inte.

AVG Rescue

Om du har drabbats av skadlig kod eller en infektion som AVG inte lyckats stoppa, kan du få din dator tillbaka till ett funktionsdugligt skick igen med hjälp av AVG Rescue. Läs mer på: AVG Rescue