Skapa ett GMER scan resultat

Detta avsnitt är uppdelat i två delar
– en Autostart skanning och en Anti-rootkit skanning.
Båda är speciella och båda är oftast nödvändiga då du misstänker att det finns en trojan, virus eller liknande i din dator som AVG inte lyckats plocka bort på en gång.

Autostart scan

 1. Gå till sidan Hjälpverktyg för att ladda ner GMER verktyget.
 2. Spara filen till din hårddisk, packa upp filen och kör den.
 3. Klicka på >>> fliken och välj sedan Autostart fliken.
 4. Markera kryssrutan vid Show all och klicka sedan på Scan.
 5. När skanningen är klar klickar du på Copy och klistra in texten i ett textdokument och spara det.

Anti-rootkit scan

 1. Gå till sidan Hjälpverktyg för att ladda ner GMER verktyget.
 2. Spara den packade filen på ditt skrivbord.
 3. Dubbelklicka på mappen och dra filen gmer i mappen och lägg den på ditt skrivbord.
 4. Byt namn på filen till Tool.
 5. Dubbelklicka på filen Tool för att köra igång det.
 6. I det nedre högra hörnet sätter du en bock i rutorna framför samtliga diskar i din dator (C:\; D:\; …).
 7. Klicka på Scan och låt verktyget gå, det tar vanligtvis väldigt lång tid innan det är klart.
 8. När skanningen är klar klickar du på Save.

Om datorn slutar svara medan GMER verktyget används

GMER Verktyget kan orsaka att vissa datorer slutar svara. Om detta händer, starta om datorn och använd en tidigare version av verktyget i stället. Du kan ladda ner detta verktyg genom att gå till sidan Hjälpverktyg och ladda ner GMER hjälpverktyg. När du sedan skickar in filerna till oss, glöm inte att berätta att din dator slutade att svara då du provade den nyaste versionen av verktyget.