Allmänna villkor – AVGantivirus.se

Uppdaterad 2024-01-01

1. Privatpolicy

WebbPlatsen i Sverige AB (WebbPlatsen) samlar vid beställning in personuppgifter för att beställningen ska kunna genomföras. I samband med registrering och beställning godkänns att vi lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund. Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b (Avtal).

WebbPlatsen säljer inga adresslistor eller personuppgifter, informationen stannar hos oss.
Vi använder också dessa uppgifter för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Dessa utskick går att avaktivera vid första utskicket.
Kunden har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Information finns på ”Mitt Konto” och kan ändras av kunden.
Om en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta.

Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post, brev eller telefon. Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) om kunden anser att WebbPlatsen behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77.
Våra Backuper sparas i max 30 dagar.
WebbPlatsen säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.

För hjälp med lämnade uppgifter mm, kontakta:
Webbplatsen i Sverige AB, Box 30241, 104 25 Stockholm, 08-54 55 54 70, 054-678 08 00. E-post: support@webbplatsen.se
Använd gärna vårt formulär här.

2. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan WebbPlatsen och Kund/Beställare. WebbPlatsen tillhandahåller generell information om produkterna via sin hemsida www.avgantivirus.se. WebbPlatsens meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Meddelandet anses mottaget sju dagar efter avsändandet. Bruksanvisningar och Guider för de AVGprodukter vi tillhandahåller finns i stor utsträckning på svenska på vår hemsida, för övrig information gå till www.avg.com. Vid e-postkontakt använder WebbPlatsen angiven e-postadress, vilken alltid anses komma Kund till del.

3. Licensperiod

WebbPlatsen är återförsäljare i Norden för AVG:s kommersiella produkter avsedda för datorer. Licensens giltighetstid finns både i det e-postmeddelande mottaget vid beställning och i programmet. Vi förnyar ingen licens per automatik utan ett erbjudande om förnyelse skickas ut till dig i god tid innan licensen förfaller. Det finns således ingen uppsägningstid vid köp av AVG:s produkter via avgantivirus.se.
Fri support ges till alla som har köpt eller förnyat sin AVG-licens hos avgantivirus.se under licensens giltighetstid. För de som inte är kund hos avgantivirus.se idag men vill få hjälp av oss, finns två alternativ:
a) Förnya licensen via avgantivirus.se och få fri support på svenska under licensens giltighetstid.
b) Beställ support för ett tillfälle.

4. Betalningsvillkor

Vid beställning mot faktura skall denna betalas inom 15 dagar, en fakturaavgift tillkommer på 36 kr exkl. moms. Vid kortbetalning tillkommer ingen avgift. Det finns ingen uppsägningstid för dessa produkter, ett e-postmeddelande går istället ut till Kund med Erbjudande om förnyelse.
Reklamation mot faktura skall ske inom 7 dagar. Reklamation mot faktura efter detta beaktas inte. Kund skall utan dröjsmål skriftligen meddela WebbPlatsen vid ändring av faktureringsadress.

För tjänster där betalning ej är oss tillhanda senast på fakturans förfallodatum kan vi stänga av tjänsten dagen efter förfallodatum har passerats.

Om betalning för tjänsten, inklusive eventuella påminnelse- och räntekostnader ej är oss tillhanda senast sju dagar efter fakturans förfallodatum kan vi avsluta tjänsten och radera all data förknippad med tjänsten. Detta påverkar inte Kunds betalningsskyldighet.

5. Ångerrätt

Köparen har rätt att frånträda (ångerrätt) ett Distans- och hemförsäljningsavtal genom att till företaget lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist) från den dag då kunden tar emot varan eller väsentlig del av den. Detta görs per brev, telefon eller e-post.
Ångerfristen vid distansavtal om tjänst börjar löpa den dag då avtalet ingås. Att inte betala sin faktura räknas inte som att utnyttja sin ångerrätt. Som företagare har man ingen ångerrätt i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen.