Allmänna villkor – AVGantivirus.se

Uppdaterad 2015-03-24

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan WebbPlatsen i Sverige AB (”WebbPlatsen”) och Kund/Beställare. WebbPlatsen tillhandahåller generell information om produkterna via sin hemsida www.avgantivirus.se . WebbPlatsens meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Meddelandet anses mottaget sju dagar efter avsändandet. Bruksanvisningar och Guider för de AVGprodukter vi tillhandahåller finns i stor utsträckning på svenska på vår hemsida, för övrig information gå till www.avg.com . Vid e-postkontakt använder WebbPlatsen angiven e-postadress, vilken alltid anses komma Kund till del.

2. Licensperiod

WebbPlatsen är återförsäljare i Norden för AVGs kommersiella produkter avsedda för datorer. Licensens giltighetstid finns både i det e-postmeddelande mottaget vid beställning och i programmet.
Ingen licens förnyas per automatik utan ett erbjudande om förnyelse skickas ut i god tid innan licensen förfaller. Det finns således ingen uppsägningstid vid köp av AVGs produkter via avgantivirus.se.
Fri support ges till alla som har köpt eller förnyat sin AVG-licens hos avgantivirus.se under licensens giltighetstid. För de som inte är kund hos avgantivirus.se idag men vill få hjälp av oss, finns två alternativ:
a) Förnya licensen via avgantivirus.se och få fri support på svenska under licensens giltighetstid.
b) Beställ support för ett tillfälle.

3. Betalningsvillkor

Vid val av betalning mot faktura tillkommer fakturaavgift på 36 kr exkl moms. Faktura skall betalas inom 10 dagar. Vid kortbetalning tillkommer ingen avgift. Det finns ingen uppsägningstid för dessa produkter, ett e-postmeddelande går istället ut till Kund med Erbjudande om förnyelse.
Reklamation mot faktura skall ske inom 7 dagar. Reklamation mot faktura efter detta beaktas inte. Kund skall utan dröjsmål skriftligen meddela WebbPlatsen vid ändring av faktureringsadress.

4. Ångerrätt

Köparen har rätt att frånträda (ångerrätt) ett Distans- och hemförsäljningsavtal genom att till företaget lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist) från den dag då kunden tar emot varan eller väsentlig del av den. Detta skall göras per brev, telefon eller e-post. Ångerfristen vid distansavtal om tjänst börjar löpa den dag då avtalet ingås. Att inte betala sin faktura räknas inte som att utnyttja sin ångerrätt. Som företagare har man ingen ångerrätt i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen.

5. Privat Policy

Vid beställning hos oss uppges personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkännes att WebbPlatsen lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund.
Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Detta görs via e-post, brev eller telefon. WebbPlatsen säljer inga adresslistor, informationen stannar hos oss.