Säker användning av smarta telefoner och surfplattor

Användandet av mobila enheter som till exempel smarta telefoner och surfplattor har ökat kraftigt de senaste åren och förutspås att fortsätta öka i en stadig takt. Den ökande användningen gäller både i arbetet och i det privata, vilket ställer nya utmaningar på organisationer och dess anställda. Hur bör sådana enheter hanteras i organisationen och vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas.

”Smarta telefoner och surfplattor är sårbara och de kan enkelt spåras, övervakas eller avlyssnas. Det går snabbt och lätt att installera spionprogram och annan skadlig kod, särskilt om enheterna vid ett obevakat tillfälle hamnar i fel händer. Organisationer som vill nyttja teknikens möjligheter måste därför aktivt hantera användandet av dessa mobila enheter”, säger informationssäkerhetsexperten Ronny Janse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram en vägledning för säkrare användning av mobila enheter för organisationer och dess anställda. På WebbPlatsen anser man att alla borde ta del av skriften och utbilda sig i vad man bör tänka på och hur man kan skydda sig. Läs den här

2012-04-11