GDPR träder i kraft den 25 maj 2018

Villkorsförändringar med anledning av GDPR

AVGantivirus Sverige vill upplysa om att vi har gjort vissa ändringar i våra allmänna villkor. Ändringarna har föranletts av kommande ändringar i den nya personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation).
Nedan följer en sammanfattning av de väsentligaste förändringar som har gjorts i de allmänna villkoren.

  • Definitionerna av personuppgift har förändrats och skärpts.
  • Ökat integritetsskydd för enskild samt ”rätten att bli glömd”.
  • Ökat krav/ansvar på hur personuppgifter samlas in, hanteras och sparas.

Våra allmänna villkor har justerats och uppdaterats där vår privatpolicy framgår tydligt. Villkoren behöver inte signeras utan skickas för kännedom.

Vid eventuella frågor är du som vanligt varmt välkommen att kontakta oss.

Läs våra Allmänna villkor här

2018-04-27