Hur tar man bort en enhet

För att ta bort en enhet från CloudCare du behöver utföra följande steg:

  1. Gå till sidan Devices
  2. Gör en av följande:

* För en enskild enhet klickar du på de tre prickarna bredvid den
* För flera enheter, markera kryssrutorna bredvid dem och för sedan muspekaren över menyn More i det övre högra hörnet.

 

 

 

 

 

 

3. Välj Remove and Uninstall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Bekräfta åtgärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så snart enheten kommunicerar med Cloud Console kommer den att ta emot avinstallationskommandot. När avinstallationsprocessen är klar (en omstart kan behövas), kommer enheten att tas bort från konsolen.

Om enheten är offline/otillgänglig eller har tagits ur drift på något sätt kommer den att fortsätta att avinstalleras. I det här fallet kommer enheten att tas bort helt om du skickar samma kommando för Remove and Uninstall.