Hur tar man bort en enhet

För att ta bort en enhet från CloudCare du behöver utföra följande steg:

  1. Klicka på fliken Enheter och leta den enhet du vill ta bort. remove_device_2
  2. Klicka på pilen till vänster om enhetsnamnet – detta kommer att expandera enhetsbeskrivningen .remove_device_3
  3. Klicka på Avinstallera CloudCare för att ta bort enheten.remove_device_4
  4. Om OLB är installerat, ange lösenordet och välja antingen att behålla eller ta bort OLB Data och klicka på Uninstall CloudCare.
    remove_device_5
  5. Efter avinstallationen kommer AVGs komponenter tas bort från enheten och det kommer inte längre att skyddas av AVG CloudCare.