Konfigurera och ändra brandväggsinställningarna

I avsnittet Brandväggsinställningar kan du ändra brandväggens status vid behov:

  • Brandvägg aktiverad
    Välj detta alternativ för att möjliggöra kommunikation med de program som har tilldelats som ”tillåtet” i uppsättningen av regler som definieras inom den valda brandväggsprofilen.
  • Brandvägg Disabled (standard)
    Det här alternativet stängs brandväggen av helt, all nätverkstrafik är tillåten men kontrolleras inte.
  • Nöddrift (blockera all internettrafik)
    Välj detta alternativ för att blockera all trafik på samtliga nätverksportar. Brandväggen är fortfarande igång men all nätverkstrafik stoppas.

Om Firewall Disabled alternativet används för en policy, kommer användaren av dessa enheter av dessa användare tillfrågas. Användaren ska inte få någon typ av felmeddelande att brandväggen är avstängd.

Obs: Om du inte vill använda AVG Firewall under distributionen har du möjlighet att inte installera AVG Firewall.
AVG Firewall inte är installerad som standard.