Avsluta automatisk förnyelse hos avg.com

  1. Logga in: Log in to AVG MyAccount med din e-postadress och samma lösenord du använder i ditt program. Klicka på “Subscription”.
    Har du inte något konto, klicka på “Login for the first time” och skapa ett.
  2. SubscriptionKlicka på “Unsubscribe” vid den produkten du vill avsluta prenumerationen.
    OBS! Om du inte ser den knappen betyder det att köpet inte är gjort hos avg.com.Unsubscribe
  3.  Markera “Unsubscribe from future renewals and let my subscription expire…..” och sedan på “Confirm”
  4. För att avsluta klicka på “Got it”