Skapa fil med systeminformation (msinfo)

Vid felsökning av problem kan du ibland bli ombedd att skicka in en export av datorns system info (MSInfo32).

  1. Tryck på Windows-tangenten + R.
  2. Skriv msinfo32 i det öppnade fönstret och klicka sedan på OK.
  3. Tryck på CTRL + S.
  4. Ge filen ett namn (t ex msinfo) och spara den.
  5. Komprimera den sparade filen.