Skapa ett AVG AutoExec resultat

AVG AutoExec är ett användbart verktyg att använda när du misstänker att det finns en trojan, virus eller liknande i din dator som AVG inte lyckats plocka bort på en gång.

  1. Gå till sidan Hjälpverktyg för att hämta AVG AutoExec-verktyget.
  2. Spara AVG AutoExec på ditt skrivbord.
  3. Dubbelklicka på filen och klicka på Scan Files with AVG för att starta verktyget som nu samlar in information om pågående processer i din dator.
  4. Högst upp i det vänstra hörnet gå till File > Save to file.
  5. Spara ”AUTOEXEC.exec” filen på ditt skrivbord.