Ställ in ett undantag i AVG

En del program som i sig är säkra att använda kan komma i konflikt med AVG. Då kan man lägga in ett undantag för det programmet i AVG. Det är enklast att lägga in ett undantag för hela programmet.

  1. Öppna ditt AVG > Klicka på Menu > Settings
  2. En bit ner så hittar du Exceptions/Undantag, klicka på den
  3. Det finns tre olika typer man kan lägga in: Program, URL och CyberCapture. De vanligaste är Program och URL. För Program  välj fliken File Path > Klicka på Browse och leta reda på programmet under t ex Lokal Disk (C:) och bocka i det. Klicka sedan på Add och OK. Om det gäller en URL så välj fliken Urls och klistra in webbadressen och klicka på Add och OK. Starta om datorn för att de nya inställningarna ska börja gälla.