Gör en skärmdump

När du vill visa någon annan vad som finns på din skärm (t ex om du fått ett felmeddelande som du behöver hjälp att tyda) är det bra att göra en skärmdump.

snipping_tool

Windows

Ta en skärmavbild av hela eller en del av skärmen.

  1. Öppna Skärmklippverktyget.
  2. Klicka på pilen bredvid knappen Nytt och välj en klipptyp på menyn.
  3. Dra sedan ut ett område på din skärm med hjälp av musen för att göra skärmdumpen.
  4. Spara skärmdumpen och bifoga den till ett mejl till oss.

Mac

Ta en skärmavbild av hela skärmen.

  1. Tryck och håll ned följande tre tangenter samtidigt: Skift, Kommando och 3.
  2. Om du ser en miniatyr i hörnet av din skärm klickar du på den för att redigera skärmavbilden. Eller så väntar du tills skärmavbilden visas på skrivbordet.

 

Ta en skärmavbild av en del av skärmen.

  1. Tryck och håll ned följande tangenter samtidigt: Skift, Kommando och 4.
  2. Dra hårkorset för att välja ett område av skärmen som du vill avbilda. Du kan flytta markeringen genom att trycka och hålla ned mellanslagstangenten samtidigt som du drar. Tryck på Esc-tangenten (Escape) för att avbryta skärmavbildningen.