Tömma cachen

Alla webbläsare lagrar information från besökta hemsidor, så som bilder och annat nedladdat innehåll på din dator. Detta finns att hämta i webbläsarens cacheminne och är bra då dessa element inte behövs laddas ner på nytt när du återkommer till samma hemsida vid ett senare tillfälle. Däremot kan detta även medföra att webbläsaren arbetar trögare. Om du emellanåt tömmer cacheminnet kan webbläsarens hastighet och prestanda förbättras avsevärt.

Följande kortkommandon kan du använda för att rensa historiken i din webbläsare
Firefox Windows: Ctrl + Shift + Delete
Firefox Macintosh: Kommando + Shift + Delete
Safari: Kommando + Alt + E
Google Chrome: Gå till webbläsarens meny (längst upp till höger) > Verktyg > Ta bort webbinformation > Töm Cacheminnet > Rensa webbinformation.

Du kan även gå in på Verktygsmenyn och ställa in mer specifikt hur du vill att webbläsaren ska hantera historiken.