AVG Remover

AVG Remover är ett verktyg som avinstallerar AVG helt från din dator. Det rensar windows registry och tar bort alla installations- och användarfiler från hårddisken. Använd AVG Remover som ett sista alternativ om avinstallation/reparation misslyckats upprepade gånger.

Varning! Alla inställningar tas bort liksom innehållet i virusvalvet och andra filer som är relaterade till installation och användande utav AVG. Under avinstallationsprocessen kommer du att uppmanas att starta om datorn, så avsluta allt pågående arbete och spara innan du startar AVG Remover.


Ta bort AVG från din dator

Du finner AVG Remover här.

  1. Ladda ner filen till din hårddisk, förslagsvis på ditt skrivbord.
  2. Dubbelklicka på filen för att köra igång den.
  3. Klicka på Continue för att fortsätta
  4. Nu kan du välja de program du vill avinstallera. Markera det/dem och klicka på Remove

Låt verktyget bli klart och starta sedan om datorn.

OBS!
Om detta verktyg ej fungerar så har du en nyare version av AVG, använd då verktyget AVG Clear