Installationsguide för AVG

1) Om du inte redan har AVG installerat så hämtar du det här!

2) Öppna AVG i din dator, klicka på Meny och SIGN IN. Logga in om du har ett konto (LOG IN) annars skapar du ett (CREATE ACCOUNT).

3) Aktivera din kod: Öppna AVG i din dator, klicka på Meny och Ange giltig aktiveringskod.
Ange koden du fick i din beställning och klicka på ”Ange”.Ange kod

4) Gå till din Inkorg och bekräfta din e-postadress via meddelandet du nyss fått.

5) Klart!


Smarta inställningar för AVG Internet Security

Smarta inställningar för AVG TuneUp