Installera AVG Online eller Offline

Det finns två olika typer av installation av AVG.
AVG Online installation som kräver internetuppkoppling under installationsprocessen och AVG Offline installation som kan köras utan någon uppkoppling.

Online installation

  • Du hämtar bara ner en installationsfil till din dator. Alla andra filer kommer att laddas ner under installationen när de behövs. Du kan hämta dem här!
  • Du behöver en Internetanslutning under hela installationen, annars kan inte installation av AVG ske på rätt sätt.
  • Det är viktigt att du tillåter kommunikation av installationsprogrammet i din brandvägg.
  • Du behöver inte veta om du har Windows 32bit eller 64bit. Installationsprogrammet tar reda på det själv under installationen.

Offline installation

  • Du laddar ner den kompletta installationsfilen, inklusive alla komponenter och alla språk i ett paket på en gång. Hämta den här!
  • Du behöver inte ha en Internetanslutning under installationen.
  • Det finns en installationsfil för Windows 32bit och annan för Windows 64bit, så du måste veta vilket system du har på din dator innan du gör installationen. Vilket system har jag, 32bit eller 64bit, klicka här.
  • Du kan ladda ner installationsfilen på en dator och överföra den till en annan dator (utan internetuppkoppling) via flyttbart medium som t ex CD-skiva, USB-minne, etc.