Problemlösning vid installation

Om installationen av AVG misslyckas kan du hitta hjälp här.

Kontrollera din dators inställningar

Har du installerat från ett konto med administratörs rättigheter?
AVG måste kopiera filer till mappar som användarkonton inte har åtkomst till. Säkerställ därför att du är inloggad som administratör när du installerar AVG.

Använd alltid den senaste installationsfilen från AVG
AVG uppdateras kontinuerligt. Så även installationshjälpen. Säkerställ att du har den senaste versionen nerladdad.

Stäng alla program som körs och avaktivera säkerhetsprogram
Innan du startar installationshjälpen, stäng alla öppna program och säkerställ att inga säkerhetsprogram körs. Med säkerhetsprogram avses t.ex spionprogram och registry-monitorer.

Avinstallera program med liknande funktionallitet
Program som kan hamna i konflikt med AVG är andra antivirusprogram, brandväggar eller antispam.

Stäng av UAC (Windows Vista)
Windows Vista har en funktion som heter ”User Account Control” som ibland skapar kopior utav AVG-filer i en virtuell mapp. Detta begränsar AVG’s funktionaliet.

 • Engelsk Vista
  Stäng av UAC funktionen via Windows Control Panel > User accounts > Turn User Account Control on or off > bocka ur  ”Use User Account Control (UAC) to help protect your computer” > klicka OK och starta om datorn.
 • Svensk Vista
  Stäng av UAC funktionen via Kontrollpanelen > Användarkonton och säkerhet för familjen > Användarkonton > Aktivera eller inaktivera Kontroll av användarkonto (UAC) > bocka ur ”Skydda datorn med hjälp av Kontroll av användarkonto (UAC)” > klicka OK och starta om datorn.

Reparera installation eller gör en ominstallation

 • Reparera din installation: Läs mer
 • Avinstallera AVG och installera det igen
 • Avinstallera med verktyget AVG Remover för äldre versioner och AVG Clear för 2018 att rensa din dator helt från AVG.
  Starta sedan om datorn och prova att göra en ny installation.

Fortfarande problem med installationen?

Då ber vi dig att skicka in loggfilerna från din installation samt gör en export av datorns systeminformation. Skicka även gärna med skärmdumpar på eventuella felmeddelanden. Packa filerna och mejla dem till support@avgantivirus.se

Loggfilerna hittar du så här:

 1. Öppna utforskaren och fyll i sökvägen till mappen MFAData
  Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MFAData
  Windows Vista, Windows 7, 8, 10: C:\ProgramData\MFAData
 2. Filerna som är intressanta är de senaste ”mfa-YYYYMMDD-HHMMSS.log” och ”msi-YYYYMMDD-HHMMSS.log”
 3. Packa filerna och skicka in dem till oss för analys: support@avgantivirus.se

  AVGlogfiler

Så här gör du export av datorns systeminformation:

 1. Håll nere ’Windowstangenten’ + ’R’
 2. Fyll i ’msinfo32’ i rutan och klicka på OK
 3. Gå till Arkiv och välj att Spara filen.
 4. Packa filerna och skicka in dem till oss för analys: support@avgantivirus.se