Not fully protected – efter installation

Ibland kan ditt AVG visa felmeddelande som t ex Not fully protected eller Database is outdated, likt de som visas på bilden nedan då du just installerat AVG på din dator. Detta är mer vanligt om du har lite trögt internet.

  • Se till att du har aktiverat ditt köp, Öppna AVG, klicka på My AVG > My subscription (Mitt AVG > Min prenumeration). Här ser du en licensnyckel eller din E-post om allt är rätt.
  • Bästa lösningen är oftast att bara låta AVG göra de sista bitarna, som t ex en uppdatering av sig självt, så blir en efter en ikon i taget grön.
  • Du kan också klicka på Fix Now eller Update now. Det är oftats pga att en uppdatering av programmet inte är riktigt klar som du kan se de här felen just när du installerat AVG.
  • Om det endast är grönt på Computer och Web & Email och du har AVG Anti-Virus, så är det rätt.
    Hacker Attacks, Private Data och Payments ingår enbart i AVG Internet Security.