Installation för AVG Business

Om det är första gången du installerar AVG, välj ett av följande installationstyper.

Manuell installation – en dator åt gången

För manuell installation för en dator i taget använder du installationsfilen AVG for Workstation (32bit) eller AVG for Workstation (64bit), beroende på vilket system du har på datorn. Länk till installationsfiler finns med i e-postmeddelandet som du får med din licens. Följ instruktionerna som ges under installationen.

Fjärrinstallation – installera på flera datorer samtidigt

För fjärrinstallation av AVG Business Edition ska du installera AVG Remote Administration och dess komponenter. Använd installationsguiden AVG Admin. För att sedan konfigurera AVG Remote Administration behöver du fullfölja AVG Admin Deployment Wizard som startas direkt efter installationen. AVG Admin Deployment Wizard kan även köras när som helst från programmets mapp.

Man kan fjärrinstallera AVG på flera sätt. Men för de flesta användare rekommenderar vi att använda AVG Network Installer Wizard, en av AVG Remote Administrations komponenter. Det rekommenderas starkt att du går igenom hela dokumentationen som finns för AVG Business Editions för att få en allmän översikt av alla möjligheter som finns så att du kan ställa in de inställningar som bäst passar dina behov.

LÄS MER: För mer detaljerad instruktion om hur du installerar AVG Remote Administration.

Manual

Ta gärna hjälp av manualen (på engelska) vid installation: Nedladdning

Om du redan har AVG installerat sedan tidigare

Aktivera en ny licens i samtliga klienter, följ Aktivera förnyad licens för AVG Business.