AVG Clear

AVG Clear är ett verktyg som avinstallerar AVG helt från din dator. Det rensar windows registry och tar bort alla installations- och användarfiler från hårddisken. Använd AVG Clear som ett sista alternativ om avinstallation/reparation misslyckats upprepade gånger.
1. Klicka på länken för att hämta och köra verktyget AVG Clear
2. Öppna verktyget och klicka Yes i User Account control dialogruta.
3. Klicka No i Windows safe mode dialogruta.
4. Välj installerad produkt du vill ta bort, klicka på Uninstall och starta om datorn.

OBS!

Om detta verktyg ej fungerar så har du en äldre version av AVG, använd då verktyget AVG Remover