Aktivera förnyad licens för AVG Business

Du kan aktivera en förnyad licens på samtliga enheter kopplade till ditt nätverk genom AVG Admin Console. Du kan också göra det manuellt på en dator i taget. Välj ett av följande.

Aktivera licens på flera datorer samtidigt

Om du vill ändra licensnumret på alla datorer i ett nätverk och använder dig av AVG Admin Console följer du stegen nedan.

AVGadminConsole

  1. Starta AVG Admin Console.
  2. Från det vänstra navigationsträdet väljer du Licenses > Shared settings.
  3. Dubbelklicka på Shared settings.
  4. Lägg in den nya licensen och klicka på Enter.
  5. Högerklicka på Shared settings och sedan Mandatory.
  6. Välj att alla stationer ska synkroniseras (eller välj alla nödvändiga stationer och klicka på vissa av dem med höger musknapp) välj sedan Synchronize settings.
  7. Vi rekommenderar att du sedan startar om samtliga stationer.

OBS! När du aktiverar den nya licensen, glöm inte att även lägga till den i AVG Admin Server. Om du har kvar den gamla licensen i Admin Server kan funktionaliteten i Remote Administration begränsas, funktioner som centraliserade uppdateringar, förvaltning av stationerna mm.

Starta AVG Admin Server Monitor > Server settings > General > Change.

Aktivera licens manuellt på en dator i taget

Om du inte använder AVG Admin/Remote Administration utan väljer att aktivera din nya licens manuellt på varje station/server öppnar du bara AVG > Support > Reactivate.

AVG-manually